همايش بصيرتي طلاب شيعه و سني اروميه

ش, 12/05/1396 - 07:17
همايش بصيرتي طلاب شيعه و سني اروميه

گزارش خبرگزاري صدا و سيما از همايش بصيرتي طلاب شيعه و سني اروميه که در مورخه 96/12/03 برگزار شد