شهید تقی عبدلی قویدل

23/08/1395 09:14

حجت الاسلام شهید شيخ مهدی شاه آبادی حضرت امام خميني (ره) : با كمال…