شهید تقی عبدلی قویدل

حجت الاسلام شهید شيخ مهدی شاه آبادی حضرت امام خميني (ره) : با كمال…